Bir Hippi Aşkı ve Düğünü.

Hippi kıyafetli davetliler nikah kıyılırken çığlıklar attılar, duaları şeyk temposu ile okudular şeker yerine Beatles plakları dağıttılar. (1968)

Hippi düğününü idare eden İlias Kilisesi Papazı Vanopulos Başpiskopos tarafından altı ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Papaz “Allah’ın bütün insanları aynı tuttuğunu, İncil'de hippilere nikâh töreni yapılmaz diye herhangi bir kaydın bulunmadığını ileri sürerek,, bu cezayı reddetmiş, ancak yaka paça yakalanarak hapse atılmıştır. Resimlerde, solda hippi gelin, hippi damadın kucağında kiliseden böyle çıkarılmış, davetliler pirinç yerine konfeti serpmişlerdir. Sağda gelin, damat ve iki şahidi bir arada görülüyorlar.    (Foto: Haber Ajansı)

35 dakika süren müzikli, çıngıraklı nikâhı kıyan Atinalı papaz, kilisenin verdiği emirle hapse atıldı

ATİNA, (HA) — Geçenlerde Atina’da Aya Haralambos İlisia Kilisesinde, Yunanistan’daki ilk “Hippi’Ier nikâhı” kıyılmıştır.

Atinalı Hippi’ler, düğün töreninde bulunmak için sabahın erken saatlerinde kilisenin ufak meydanına toplanmışlar ve gelinle damadı sabırsızlıkla beklemişlerdir.

21 yaşındaki gelin Eftimia Karayeorgu, bir fayton içinde, Hippi düğününün yapılacağı Haralambos İlisia kilisesine gelmiş ve kapıda bekleyen Hippi damat Niko Voranidis tarafından karşılanmıştır.

Dantelden süper mini gelinlik elbise giyen Hippi Eftimia, çıplak bacaklarına ve kollarına çiçekli tatnaj yapıştırdığı için, Hippi’li davetliler tarafından çılgınca alkışlanmıştır.

KİLİSEDEKİ TÖREN

Damat Niko, yakasız kırmızı ipekten bir kostüm, içinde de dik yakalı san bir kazak ve mor kadifeden kalın bir kemer giymiştir. Faytondan müstakbel gelini alan Niko, nikâh töreni için limon kabukları ile süslü kiliseye girmişlerdir.

Nikâh törenini Aya Haralamgos kilisesinin papazı Vanopulos idare etmiştir. Tören sırasında Hippi’ler ellerindeki yüzlerce zili çalmaya haşlamışlar, yapılan duaları ‘‘Şeyk” temposu ile okumuşlardır.

35 dakika süren "müzikli, çıngıraklı" Hippi düğününden sonra davetlilere şeker yerine "Beatles’ların birer plâğı" dağıtılmıştır. Damat Niko, gelini kucağına alarak kiliseden faytona götürmüş ve davetlilerin "Gelini öp" tempoları üzerine, Eftimia’nın kalın dudaklarına çok uzun süren bir öpücük kondurmuştur.

PAPAZA CEZA VERİLDİ

Hippi aşkı ve düğünü olayı Atina’da derhal duyulmuştur. Muhafazakâr din adamları "Artık Hippi'ler kiliselere de girmeğe başladılar" diyerek ayaklanmışlar ve Başpiskopostan, nikâhı kıyan papazın cezalandırılmasını istemişlerdir.

Atina ve Yunanistan’ın Baş-piskoposu Yeronimos, derhal Son Sinod’u toplamış ve "Papaz Vanopulos’un Ortodoks dinini Hippi’lerin oyuncağı haline getirdiği" gerekçesi ile papazı 6 ay hapis cezasına çarptırmıştır.

Hippi Papaz Unvanını alan Vanopulos, Sen Sinod’a gönderdiği cevapta, "Allah’ın bütün kullarını müsavi tuttuğunu, İncil’de Hippi’lerin kilisede nikâhları kıyılmayacak diye herhangi bir şartın bulunmadığım” bildirmiş ve kararı protesto etmiştir.

Atina Başpiskoposu Yerenimos, papazın bu isyanı üzerine Vanopulos’u derhal yakalatarak hapse attırmıştır. Başpiskopos ayrıca Yunanistan’daki bütün kiliselere "Genel bir tamim yayınlayarak" Hippi aşkı ve düğünlerinin kiliselere girmesini yasaklamış, böyle bir nikâh kıyacak her papazın daha ağır cezalara çarptırılacağını bildirmiştir.

 Diğerleri


B' DE BÖYLE BAK